Historie klubu

Hraničáři Višňová

Poválečné období a založení klubu

Příchod nových osadníků šel ruku v ruce se zvýšeným zájmem o sport v okolí Višňové. Krátce po válce se z nevyužívaného jabloňového sadu uprostřed obce vybudovalo hřiště, avšak nebyly zbudovány kabiny, které by sloužily, jako klubové zázemí. Zároveň vznikl historicky zcela první organizační výbor. Oddíl získal i svůj název, SK Hraničář Višňová. Do klubu začali proudit hráči a již roku 1946 se tým zapojil do okresních soutěží

První kroky nového týmu

Oddíl podával výborné výkony, které nezůstaly bez povšimnutí. Zástupci oddílu byli pozváni na sjezd Československé obce sokolské, zároveň byl klub propagován v Čs. Rozhlasu. Soudobě vzniklo i žákovské mužstvo. Na počátku padesátých let klub uzavřel dohodu s n.p. Juta Višňová. Klub nově nesl název Sokol Juta Višňová, čímž do klubové kasy mířily značné sponzorské a finanční prostředky. Díky tomu mohlo být založeno například dorostenecké družstvo. Popularita fotbalu v obci rostla a tak roku 1955 započala stavba vytoužených kabin. V roce 1959 byly kabiny předány do užívání. Kolem hřiště bylo vystavěno i oplocení, čímž vyrostl plnohodnotný sportovní areál. Na sklonku šedesátých let byl změněn název fotbalového oddílu na současný TJ Jiskra Višňová.

muzstvo_historie_2
Jiskra Višňová - mužstvo 1961

Úspěšné období

V sezoně 1961/1962 se Jiskře podařilo získat titul Přeborník okresu a Cenu za nejslušnější mužstvo. Roku 1967 bylo navrženo pořádat každoroční memoriál na počest tragicky zesnulému Zdeňku Roušarovi, který dlouhá léta patřil k důležitým hráčům A-týmu. V ročníku 1967/1968 mužstvo postoupilo do I. A třídy. Koncem šedesátých let vzniklo B-mužstvo a byl navázán družební styk s BSG Eintracht Kolkwitz. V sedmdesátých letech se klub potloukal mezi B třídou a I. A třídou.

Osmdesátá léta

Na přelomu dekád se rozšířily kabiny, byl zbudován zbrusu nový plot. Činnost zahájil také kiosek, který též finančně podporoval chod klubu. Mužstvo se zvládlo prodrat až do samotného finále Československého poháru, kde padlo s Ústím nad Labem

Višňová - 80. léta
Jiskra Višňová - mužstvo 1961

“Zlatá éra“

V posledním desetiletí milénia se pro tým koupil nový mikrobus s 20 místy a memoriál nově nesl jméno Bohumila Bursy. V tomto období to však byly ty méně pamětihodné momenty. Mezi ročníky 1997/1998 a 1998/1999 se týmu podařilo postoupit dvakrát za sebou a sezónu a půl projít bez jediné prohry. Tato famózní jízda zůstane v pamětích všech višňovských fanoušků. Fotbalem v té době žilo celé široké okolí.

Nultá léta

Provedly se zásadní úpravy hrací plochy. Velký milník přichází roku 2004, kdy se začínají práce na výstavbě umělé plochy za hlavním hřištěm. Následující rok je vše zhotovené a za doprovodu slavnostního zahájení je UMT zpřístupněna všem…