Je čas na ZMĚNU!

Důležitá informace pro Naše členy a fanoušky: 

V roce 2020 bychom rádi zrekonstruovali zázemí našich kabin, respektive celého objektu Betonek. Je již Zastupitelstvem obce Višňová odsouhlasen plán, jakým způsobem se toto provede. Cca v měsíci leden 2020 by se provedla demolice celého “Betonku” a následně by se kompletně vybudovala základová deska pro novou stavbu. Dále by se čekalo na rozhodnutí, zda na celou stavbu Nám bude schválena dotace od MŠMT (již podána žádost). Termín rozhodnutí cca duben 2020. V případě, že by dotace schválena byla, tak by se do prosince 2020 postavila nová stavba. V případě neschválení by se řešil další plán budoucí realizace.   Náhradní zázemí (únor-prosinec 2020) pro sportovce by bylo formou sestavy obytných buněk (kontejnerů), umístěných na asfaltové ploše vedle hřiště. Zde by byl také zajištěn provoz pro “občerstvování” návštěvníků (pro toto občerstvování je také možnost využití prostorů bývalé “hospody “U Žáků vedle hřiště) – tyto varianty jsou v současné době v řešení. K tomuto uvádím, že kdo by měl zájem (popřípadě o někom vhodném věděl) o pronájem tohoto pohostinství, tak kontaktujte zástupce klubu TJ JISKRA Višňová – všechny podrobnosti při osobním setkání!   Na závěr uvádím, že sice tento výše uvedený plán je trochu riskantní, ale z důvodu přísně nastavených dotačních podmínek není jiné řešení možné!!! Fotbalové soutěže, které se týkají našich mužstev touto rekonstrukcí nebudou nijak narušeny. V případě jakýchkoliv dotazů k této věci se ptejte zástupců klubu, ať nevznikají mylné informace! Předem děkuji všem fanouškům za trpělivost a i případnou pomoc!
Milan Melka, předseda klubu TJ JISKRA Višňová, z.s.